Perspektiver/En filosof, en pastor og en psykolog inn i kamp for menneskerettene

En filosof, en pastor og en psykolog inn i kamp for menneskerettene

Vi må følge opp menneskerettsdomstolens krav til oss - for barnas beste
Norge Idag, Finn Jarle Sæle
24. Mars 2024
En filosof, en pastor og en psykolog inn i kamp for menneskeretteneFoto: iStock En filosof, en pastor og en psykolog inn i kamp for menneskeretteneSjefredaktør Finn Jarle Sæle i avisen Norge Idag (Foto: Oslokirken)

En filosof. En spesialpsykolog og en pastor. Tre av norsk samfunnsdebatts fremragende skikkelser, Ragnar Næss, Einar Salvesen og Jan-Aage Torp, har dannet en aksjonskomite for å hjelpe Norge med å fjerne overgrep i barnevernet. Slike som Norge er dømt for i Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, mer enn noe annet land i verden.

Filosofen Ragnar Næss har fremragende akademisk trening for å gå inn i debatten om vern mot overgrep fra barnevernet.

Vi trenger et barnevern ja visst, som er der mot tilfeller av mishandling, eksempelvis ved rus og vold i hjemmet.

Hovedprinsippet for all behandling er likevel tilbakeføring av barnet til foreldre og familie, der det er mulig, sier Menneskerettsdomstolen.

Og når Norge dømmes ved menneskerettsdomstolen i Europa 20-30 ganger for å ha sett bort fra barnas menneskeretter og foreldreretten, må vi våkne. Det må ikke få lov å vokse til 40-60 domfellelser, som er tendensen om ingen reagerer og ingen faktisk endring skjer.

Det kan nemlig skje.

Nå kaster en filosof, en psykolog og en pastor seg inn i kampen for barnets beste. Menneskerettskrenkelser som endog rammer barn, trenger noen som våger å stå opp mot misbrukt statsmakt.

Filosofen Næss er ingen hvem som helst, han har oversatt et av filosofiens fremste filosofiske verk fra Spinoza, fra latin til norsk. Han er skolert i logisk tenkning, som hans far, den berømte Arne Næss, forøvrig gjorde til pensum for forberedende prøver i Norge.

Spesialpsykologen Einar Salvesen har mer erfaring i barnevernssaker enn de flest. Han er heller ingen hvem som helst, og bør høres. At han samlet 250 kollegaer bak en bekymringsmelding om barnevernet, viser hans strategiske evner.

– Barnevernet fungerer godt i en rekke sammenhenger, og at det er stor forskjell på de forskjellige barnevernskontor, sier Salvesen. Det er overgrepene mot foreldre og barn han vil til livs. Og at overgrepene er mange viser behandlingen av Norge ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Salvesen har gjort mye for at barnevernet skal ta hensyn til foreldreretten, og nå vil han sørge for at Norge retter seg etter dommene i EMD. Det skal alle foreldre være ytterst takknemlig for.

Pastor Jan-Aage Torp har brukt krefter og fritid og hjulpet mange familier forfulgt av barnevernet. Pastoren ble en de kunne søke støtte og råd hos, og er godt kjent som norsk ombudsmann i miljøet rundt Europadomstolen i Strasbourg – og brukt av dem som rådgiver når ny norsk dommer skulle utnevnes. Han er altså en pastor-diplomat av rang som har bidratt sterkt til humaniseringen av norsk barnevern, og den med størst internasjonalt nettverk, fra Egypt og Saudi-Arabia, til India, USA og Brussel. Det er bare sånn det er.

Kristenfolket må be for disse tre. Lykkes de, så lykkes vi alle.

Ingen barn bør lenger være utsatt for barnevernsovergrep. De skal være lykkelig plassert hos sin eller sine foreldre når det er hva de vil.

Hovedprinsippet ved overtagelse fra barnevernets side, er om mulig, så raskt det lar seg gjøre, å tilbakeføre barnet til sine foreldre. Det har Menneskerettsdomstolen har bedt Norge om å se til. Og Høyesterett i Norge har sluttet seg til dette.

Men likevel kommer nye saker ut av det lokale mørke, der Norge blir dømt igjen og igjen.

Vi kan ikke lenger være bekjent av å være den nasjon i Europa som bryter menneskerettene oftest – og det på bekostning av sårbare barn.

En psykolog, en filosof og en pastor, vil sammen tale for å fjerne skammens flekk av domfellelser fra vårt fedreland.

Den nye aksjonskomiteen blir landets samvittighet for at Norge følger menneskerettene.

Vi er glade for at de på barnas vegne vil være Europas bekymrede stemme i vårt lille land. Byråkrati har mange steder tatt seg til rette i strid med menneskerettighetene.

Det gjelder ikke bare eiendomsretten, filosofen Lockes grunnprinsipp for konstitusjonell frihet om noen vil studere Norges Grunnlov. Det gjelder også familiens primærrett til barna, foreldreretten – og etter hvert religionsfriheten, begge under truende skyer i landet vårt.

Nå kan vi som kristne sammen med en filosof, en psykolog og en pastor, begynne å slette Norges synderegister mot menneskeretter som Europa står for. Norge skal igjen får et internasjonalt rulleblad verdig vårt demokratiske land.

Powered by Cornerstone